First page Back Continue Last page Overview Graphics


Notes:

I slutet av 20 och början av 30-talet började det hända saker. Förutom skalkroppen och den självbärande vingen skedde det även utveckling inom motorer, material och landningsställ. Istället för de gamla ”cykelhjulen” började man kapsla in landningsställen, eller t.o.m. fälla in hjulen i kroppen, vingarna eller motorgondolerna på bombplan.