First page Back Continue Last page Overview Graphics


Notes:

He 178 flög för första gången 27 augusti 1939.

Gloster E.28/39 flög 15 maj 1941.

Messerschmitt 262 var det första operative jetplanet och flög för första gången 18 april 1941 och kom i operativt bruk i mitten av 1944.

Gloster Meteor flög för första gången 5 mars 1943 och kom i operativ drift 27 juli 1944.

Första jetbombplanet var Arado 234 som kom i bruk i sept 1944.

USAs första jetplan var Bell P-59 Airacomet Den blev en stor besvikelse, så trots att den byggdes i 60 ex kom den aldrig i operativt bruk. Den var knappt bättre än de kolvmotoriserade flygplan som redan fanns.