First page Back Continue Last page Overview Graphics


Notes:

Efter Clipper-båtarna som blev föråldrade under kriget och DC3:an kom DC4 som i princip var en fyrmotoriserad DC3:a och Boeing 307 Stratocruiser. Medan de senare och större maskinerna ganska snart blev förlegade, höll DC3:an länge, och flögs bl.a. av svenska flygvapnet till 1979.

Efter kriget började man naturligtvis utnyttja den nya tekniken, och det första jettrafikplanet var deHavilland Comet som flög för första gången 1949. Dess militära efterföljare Nimrod, med samma grundläggande drag, flyger än idag.

Comet var det första trafikflygplan som flög uppåt 10000 m, i -50 g, eftersom de kolvmotoriserade planen som föregick den i allmänhet inte hade tryckkabiner utan fick hålla till neråt 3000 m. Comet råkade ut för en serie oförklarliga olyckor. Till slut upptäckte man att det berodde på materialutmattning vid de fyrkantiga fönstren. Lägg märke till det, nästa gång ni flyger, att fönstren inte har riktiga hörn!

1955 kom den franska Sud Aviation Caravelle, som hade motorerna bak, en konstruktion som fortfarande produceras.

Det första riktigt moderna trafikflygplanet var Boeing 707 som flög för första gången 1957. Bara året efter kom Douglas första jettrafikplan: DC-8.

Det här är en Lockheed Constellation. Den kom 1939 och fortsatte utvecklas under och efter kriget. Detta är en Super Constellation, med turbopropmotorer. Den kallades ”det bästa tremotoriga trafikplanet” eftersom det var så sällan alla fyra motorerna var igång när den landade...

Mot 70-talet började det bli intressant med väldigt breda flygplan, med uppåt 10 platser i bredd. Här en riktigt tremotorig DC-10, men även Lockheed byggde en sådan och lyckades försätta både sig själva och Rolls-Royce som gjorde motorerna i konkurs.

Den mest kända jumbojeten som varit störst i antal och storlek ända in i våra dagar är förstås Boeing 747. Den känns lätt igen på förstaklassavdelningen som har en egen våning.

Alla kan inte bara bygga större och snabbare. Regionala bolag behöver t.ex. ofta maskiner som tar färre passagerare och är billigare i drift, ofta med turboprop ist.f. jetmotorer. Saab slog sig in på en marknaden med sina 340 och 2000.

Det senaste och största är Airbus A380, som tar upp till 853 passagerare i två våningar. Den flög för första gången 2005 och kom i bruk 2007.