First page Back Continue Last page Overview Graphics


Notes:

Föddes i Millv ille, Indiana resp. Dayton, Ohio.

Kända från Dayton.

Cyklingen blev väldigt populärt i USA, så de öppnade en cykelreparationsfirma och sålde även ett eget märke, Wright Special. Den såldes till det anmärkningsvärt låga priset 18$, att jämföras med de 160$ Orville betalade för sin första cykel 1862.

Detta gav dem dels tillgång till en välutrustad verkstad och dels finanserna att jobba med sina flygexperiment.