First page Back Continue Last page Overview Graphics


Notes:

Efter fyra års experimenterande var man den 14 dec redo för första försöket. Man hade valt att göra flygplanet instabilt (precis som Gripen idag) för man trodde att det annars skulle reagera för långsamt på roderrörelser.

De skickade iväg flygplanet mot vinden på rälsen med Wilbur vid spakarna. Planet steg snabbt och stallade direkt och damp i backen med mindre skador.

Planet reparerades redan följande dag och den 17 dec var man redo igen. Rälsen vändes upp mot vinden och när 5 lokala vittnet kommit, gjorde man nästa försök, nu med Orville vid spakarna.

10.35 flög han 150 m på 12 s.