First page Back Continue Last page Overview Graphics


Notes:

Den förste som utförde kontrollerade flygningar, fast utan motor, var Otto Lilienthal från Tyskland.

Han var fascinerad av fåglarnas till synes lätta flykt och byggde glidflygare med fågelvingformade vingar.

1894 hade han utvecklat en praktisk monoplans-hängglidare där piloten styr genom att förändra tyngdpunkten genom att flytta sin kroppsvikt, en metod som blev populär på igen på 1970-talet.

1895 gick han över till en biplansvariant.

Den 9 augusti 1896 stallade han från 18 m höjd och bröt ryggen. Han dog dagen efter, enligt uppgift efter att ha sagt ”Lite får man offra”.

I USA fanns Octave Chanute som förbättrade Lilienthals design genom att ge vingarna en form vi känner bättre igen idag och introducera det stagade biplanet. En liknande utveckling följde australiensaren Lawrence Hargrave som uppfann ”box-kiten”. Chanute insåg att han var för gammal för att bidra med något annat än idéer, men bidrog starkt till att höja intresset för flygning och hjälpa och uppmuntra yngre förmågor. Bl.a. inspirerade han ett par unga cykeltillverkare...